Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een goed alternatief voor het huwelijk. Het is belangrijk om te realiseren dat de wet aan het geregistreerd partnerschap een aantal consequenties verbindt. Wij kunnen u voorlichten over deze consequenties. Ook leggen we u uit welke mogelijkheden er zijn om uw wensen vorm te geven als de wettelijke regeling niet bij u past.

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat vermeld wie er is overleden en wie de erfgenamen zijn.

De notaris maakt deze verklaring op aan de hand van een aantal gegevens.
Zo wordt er onderzoek gedaan naar de juiste gegevens.
Banken en instellingen vertrouwen op de informatie die vermeld is in de verklaring van erfrecht.

Testament

Is het – ondanks de wettelijke regeling – nog nodig om een testament te maken?

De volgende belangrijke zaken kunnen door u geregeld worden in een testament.
– voogdij;
– bewind (ter voorkoming dat kinderen tussen de 18 en 23 jaar de erfenis “verkwanselen”);
– tweetrapstestamenten (zodat de langstlevende echtgenoot geen erfbelasting betaalt);
– de uitsluitingsclausule (de “koude kant” erft dan niet mee);
– de executeur (wie regelt uw nalatenschap?);
– legaat aan uw kleinkind (een leuke besparing van erfbelasting).

Schenken

Bij een “schenking op papier” bent u het geld niet meteen kwijt.
De begiftigde ontvangt een vordering die pas uitbetaald wordt bij uw overlijden.
Een schenking op papier regelt u bij notariële akte.

Of een schenking op papier past in uw situatie en wat voor u het beste is bespreken we graag met u persoonlijk.

Scheiden

Stel u gaat uit elkaar, maar u wilt in de woning blijven wonen.
Wat moet er dan geregeld worden?

Wij zorgen ervoor dat er een notariële akte van verdeling wordt opgemaakt. De eigendom wordt dan volledig aan u toebedeeld.
De positie van de bank wordt daarin meegenomen.
Ook wordt er een regeling getroffen voor de kapitaalverzekering die verbonden is aan uw hypotheek of de meeverbonden spaarrekening eigen woning.

Samenleven

U heeft samen met uw partner een woning aangekocht. Nu wilt u dat alles goed geregeld is. Niet alleen voor het geval één van u komt te overlijden, maar ook als het tussen u beiden mis mocht gaan.

Dit regelt u goed in een samenlevings-overeenkomst.
In een persoonlijk gesprek leggen wij u uit waarom het belangrijk is om uw pensioenen goed te regelen.

Ook informeren we u over de mogelijkheden die er zijn als de ene partner meer eigen geld heeft ingebracht dan de andere partner.

Nalatenschap

Na een overlijden van uw naaste kunt u geconfronteerd worden met zaken als administratieve afwikkelingen en belastingen.
Door de ingewikkelde regelingen ziet u dan misschien door de bomen het bos niet meer.
Wij helpen u, begeleiden u en regelen voor u de nalatenschap.

Het is mogelijk ons in te schakelen voor één of meerdere diensten.
U kunt uw aandacht dan richten op de emotionele verwerking van het overlijden.
De zorg voor het goed regelen van de zaken nemen wij u uit handen.

Onze cliënten vertellen ons dat wij hun rust geven in de emotionele periode die er na een overlijden is.

Levenstestament

In een levenstestament legt u uw wensen vast voor het geval u uw wil niet meer kunt uiten.
Daarvan kan sprake zijn bij dementie, maar ook na een ongeval.

Een levenstestament is een notariële akte waarin u de regie bepaalt. Zo regelt u bijvoorbeeld wie uw administratie doet.
Maar denkt u ook aan persoonlijke zaken, zoals verzorging en medische behandelingen.

Belangrijk is dat u kenbaar maakt wat uw wensen zijn zolang u deze zelf nog kunt uiten.

In een levenstestament legt u deze wensen vast. Uw wensen zijn dan voor uw naasten helder en duidelijk.

Huwelijk

Als u voor het huwelijk niets regelt bent u gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Volgens deze wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen of het partnerschap heeft van u.
Schenkingen of erfenissen die u krijgt voor of tijdens uw huwelijk of partnerschap zijn van u persoonlijk.

Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Bent u ondernemer of heeft u meer vermogen dan uw partner dan is het belangrijk om na te denken over huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

U heeft dan de keuze uit veel mogelijkheden om een systeem te kiezen dat bij u past.
In een persoonlijk gesprek lichten we graag de mogelijkheden toe.

Belangrijk is dat de akte getekend wordt voordat u elkaar het “ja-woord” geeft bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Huis & Hypotheek

Het kopen en op naam krijgen van een woning neemt veel tijd in beslag. Wij vinden het belangrijk dat u hierbij goed begeleid wordt.
Daarom informeren wij u welke stappen u moet nemen.
Wij stemmen het traject af met u, uw makelaar en uw financiële adviseur.
Daarbij zijn onze kosten transparant.

Bij al uw ontwerpakten (zoals de akte van levering en de hypotheekakte) ontvangt u een toelichting.

Bij deze belangrijke stap in uw leven wordt u door ons goed geïnformeerd en begeleid.

Estate planning

Wilt u goed en deskundig begeleid worden bij de vermogensoverheveling aan de volgende generatie?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij maken samen met u optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wet regelt.
Daarbij gaat het niet alleen om de juridische constructie, maar belichten we samen met u ook de gevolgen voor de erfbelasting.

Uw persoonlijke wensen zijn daarbij het uitgangspunt.