Vennootschap

Als (beginnend) ondernemer wilt u zowel persoonlijk als zakelijk dat het goed geregeld is.
Wij adviseren u en begeleiden u bij de oprichting van uw B.V. (besloten vennootschap).

Ook als u wilt samenwerken met uw zakenpartner is het van belang dat de spelregels helder en bekend zijn.

Bij onze begeleiding overleggen we met uw adviseur om zo voor u het beste resultaat te bereiken.

Vereniging

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie als u samen een activiteit uitoefent?
Dan wil de subsidieverstrekker vaak zien dat u een officiƫle vereniging bent.
Daarvoor is een notariƫle oprichtingsakte nodig en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Wij nodigen u uit om hierover met ons te spreken, zodat alles voor uw clubje goed geregeld is.

Stichting

Draagt u een bepaald doel een warm hart toe?
Dan kunt u overwegen om dit doel te behartigen in de vorm van een stichting.
Samen met een bestuur brengt u dan uw gezamenlijke activiteiten veilig onder.

We lopen samen met u de mogelijkheden door en zetten voor u de voor- en nadelen van een stichting uiteen.