Is het – ondanks de wettelijke regeling – nog nodig om een testament te maken?

De volgende belangrijke zaken kunnen door u geregeld worden in een testament.
– voogdij;
– bewind (ter voorkoming dat kinderen tussen de 18 en 23 jaar de erfenis “verkwanselen”);
– tweetrapstestamenten (zodat de langstlevende echtgenoot geen erfbelasting betaalt);
– de uitsluitingsclausule (de “koude kant” erft dan niet mee);
– de executeur (wie regelt uw nalatenschap?);
– legaat aan uw kleinkind (een leuke besparing van erfbelasting).

Terug naar overzicht