Is het – ondanks de wettelijke regeling – nog nodig om een testament te maken?

De volgende belangrijke zaken kunnen door u geregeld worden in een testament.
– voogdij;
– bewind (ter voorkoming dat kinderen
tussen de 18 en 23 jaar de erfenis
“verkwanselen”);
– tweetrapstestamenten (zodat de
langstlevende echtgenoot geen
erfbelasting betaalt);
– de uitsluitingsclausule (de “koude kant”
erft dan niet mee);
– de executeur (wie regelt uw
nalatenschap?);
– legaat aan uw kleinkind (een leuke
besparing van erfbelasting).

Terug naar overzicht