Meer testamenten!

De cijfers van het Centraal Testamentenregister zijn deze week bekend gemaakt.

In het Centraal Testamentenregister worden door notarissen testamenten geregistreerd.

De inhoud blijft natuurlijk geheim.

Als iemand is overleden wijst het Centraal Testamentenregister uit of deze persoon een testament heeft gemaakt. Ook blijkt dan bij welke notaris het testament ligt.

Het tweede kwartaal van 2019 laat een stijging van 13% zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2018. Het gaat om een stijging van 10.906 testamenten. In totaal zijn er in het tweede kwartaal 86.292 testamenten gepasseerd.

Past een testament bij u? Neem dan contact met ons op.

(In)boedelnotaris?

Strijdende erfgenamen hebben mij gevraagd om als boedelnotaris op te treden.

Al snel blijkt dat één van de erfgenamen andere verwachtingen van een boedelnotaris heeft en denkt dat ik openstaande facturen ga betalen.

Wat doet een boedelnotaris eigenlijk?

Een boedelnotaris moet volgens rechtspraak worden gezien als juridisch adviseur van de nalatenschap en dus van alle erfgenamen.

De voornaamste taak is opmaken van een boedelbeschrijving. Dat is niet alleen het beschrijven van inboedel. Een boedelbeschrijving is een compleet overzicht van de goederen en de schulden van de nalatenschap. Daar horen bijvoorbeeld ook bankrekeningen en kredieten bij.

Wilt u meer weten over de boedelnotaris?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

info@notarisoss.nl

0412-626333

#NotarisTaalZonderOmhaal

Vandaag een leuke set viltjes ontvangen van onze beroepsorganisatie KNB.

Zij voeren op dit moment de campagne #NotarisTaalZonderOmhaal.Ook wij vinden duidelijke notaristaal belangrijk. Bij onze gesprekken maken we vaak tekeningen om ingewikkelde zaken helder te maken.


Binnenkort volgt hierover meer! Blijf ons daarom volgen.

Flexibel testament bespaart!

Vaak krijg ik de vraag van cliënten wat er mogelijk is om erfbelasting te besparen.

Besparing van erfbelasting begint bij een goed testament. Daarbij is het belangrijk dat het testament flexibel is. Dit betekent dat de langstlevende partner gebruik kan maken van een aantal opties die in het testament staan.

Het erfdeel van de langstlevende partner kan ook verkleind worden naar 1% in plaats van het wettelijk deel. Bij het overlijden van de langstlevende partner vererft er dan minder vermogen. Deze aanpassing kan al snel een flinke besparing opleveren.

Past een flexibel testament bij u?

Neem dan contact met ons op.

info@notarisoss.nl
0412-626333

Auditoren dag KNB

Gisten heb ik een interessante dag gehad met alle auditoren van de KNB.

Aan de hand van een boeiend programma evalueerden we onze ervaringen. Ook kregen we handreikingen en tips om de nieuwe sessie audits weer goed uit te kunnen voeren.

Bedankt KNB voor deze leuke dag!

MAANDTIP JUNI 2019

Waarvan akte!

Al jaren verzorgt de schrijver Johan Nebbeling voor 7 regionale bladen en het AD de rubriek “waarvan akte”. De verhalen gaan over de ervaringen van een notaris in zijn dorpspraktijk en zijn waargebeurd.

Ik lees iedere woensdag trouw de rubriek in het Brabants Dagblad. Onlangs stond in een editie een opmerking waarvan ik schrok. Het verhaal gaat over een echtpaar waarvan de vrouw net overleden was. In de rubriek staat letterlijk: “in haar testament staat een langstlevendebeding. Overbodig eigenlijk, want sinds 2003 ligt de langstlevenderegeling vast in de wet.” Wat jammer, dat er in deze mooie rubriek wordt opgemerkt dat de regeling overbodig zou zijn. Het suggereert dat het opmaken van een testament niet nodig is, omdat de wet de “langstlevenderegeling” kent. Het opmaken van een testament gaat verder dan enkel één regeling. Wat denkt u van een clausule waarbij de eigen bijdrage in de zorg kan worden beperkt? Of een regeling waarbij er erfbelasting kan worden bespaard? Het is belangrijk dat u zich goed laat voorlichten welke regeling bij u persoonlijk past.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

ALZHEIMER CAFÉ OSS

Maandag 13 mei was ik te gast in het Alzheimer Café.
Bedankt voor de grote belangstelling en de vele aanwezigen op deze avond.
Wilt u ook graag informatie over een levenstestament?
Of heeft u andere vragen?


Neem contact met ons op:
info@notarisoss.nl
0412-626333

EIGEN BIJDRAGE REGELING IN DE ZORG

Wilt u informatie of uitleg over de eigen bijdrage regeling in de zorg?

Wij hebben voor u een praktisch en volledig overzicht beschikbaar.

Neemt u contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0412-626333 en u ontvangt dit overzicht van ons!