Maandtip maart 2019

Eigen bijdrage 2019

Hoe zit dat bij opname in een zorginstelling?

De langdurige zorg en ondersteuning voor volwassen is geregeld in een drietal wetten:

– langdurige zorg uit WLZ (Wet langdurige zorg);

– ondersteuning uit WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning);

– wijkverpleging via Zorgverzekeringswet.

In de Wet langdurige zorg zijn per 1 januari 2019 belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Zo is de termijn waarin de lage bijdrage overgaat naar de hoge bijdrage verkort van 6 maanden naar 4 maanden.

De vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage is verlaagd van 8% naar 4%. Het vermogen telt daardoor minder zwaar mee als in 2018.

Wat zijn de maximaal verschuldigde bedragen?

– per 1 januari 2019 bedraagt de lage eigen bijdrage maximaal € 861,80 per maand (€ 850,- p/m in 2018);

– de maximale hoge eigen bijdrage bedraagt m.i.v. 1 januari 2019 € 2.364,80 per maand (€ 2.331,60 p/m in 2018).

Meer weten? Neem contact met ons op:

info@notarisoss.nl

0412-626333

EIGEN BIJDRAGE REGELING IN DE ZORG

Wilt u informatie of uitleg over de eigen bijdrage regeling in de zorg?

Wij hebben voor u een praktisch en volledig overzicht beschikbaar.

Neemt u contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0412-626333 en u ontvangt dit overzicht van ons!