Auditoren dag KNB

Gisten heb ik een interessante dag gehad met alle auditoren van de KNB.

Aan de hand van een boeiend programma evalueerden we onze ervaringen. Ook kregen we handreikingen en tips om de nieuwe sessie audits weer goed uit te kunnen voeren.

Bedankt KNB voor deze leuke dag!

MAANDTIP JUNI 2019

Waarvan akte!

Al jaren verzorgt de schrijver Johan Nebbeling voor 7 regionale bladen en het AD de rubriek “waarvan akte”. De verhalen gaan over de ervaringen van een notaris in zijn dorpspraktijk en zijn waargebeurd.

Ik lees iedere woensdag trouw de rubriek in het Brabants Dagblad. Onlangs stond in een editie een opmerking waarvan ik schrok. Het verhaal gaat over een echtpaar waarvan de vrouw net overleden was. In de rubriek staat letterlijk: “in haar testament staat een langstlevendebeding. Overbodig eigenlijk, want sinds 2003 ligt de langstlevenderegeling vast in de wet.” Wat jammer, dat er in deze mooie rubriek wordt opgemerkt dat de regeling overbodig zou zijn. Het suggereert dat het opmaken van een testament niet nodig is, omdat de wet de “langstlevenderegeling” kent. Het opmaken van een testament gaat verder dan enkel één regeling. Wat denkt u van een clausule waarbij de eigen bijdrage in de zorg kan worden beperkt? Of een regeling waarbij er erfbelasting kan worden bespaard? Het is belangrijk dat u zich goed laat voorlichten welke regeling bij u persoonlijk past.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

ALZHEIMER CAFÉ OSS

Maandag 13 mei was ik te gast in het Alzheimer Café.
Bedankt voor de grote belangstelling en de vele aanwezigen op deze avond.
Wilt u ook graag informatie over een levenstestament?
Of heeft u andere vragen?


Neem contact met ons op:
info@notarisoss.nl
0412-626333

EIGEN BIJDRAGE REGELING IN DE ZORG

Wilt u informatie of uitleg over de eigen bijdrage regeling in de zorg?

Wij hebben voor u een praktisch en volledig overzicht beschikbaar.

Neemt u contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0412-626333 en u ontvangt dit overzicht van ons!